نهایت ...

دستانت را در دست می گیرم و آرزوهایم تمام می شوند ...

دنیا را در دست دارم ... مگر چیز دیگری هم هست که بخواهم؟؟؟

/ 2 نظر / 17 بازدید
سمانه امین پور

کافیه دست تو در دست من باشه تمام دستها را می بازم حتی اگر تمام حکم ها دست من باشه [بغل]

همسر دونه برف

قربون اون دستات برم من دستای توام تمام دنیای منه ناناسم بوس عشق قشنگ زندگیم[قلب][ماچ]