سر مشق امشب ...

بیشتر از یک برگه آچار نوشتمو پاک کردم. چون این عکسو پیدا کردم ک خیلی خلاصه تمام حرف دلم بود ....

شاید این جهان، جهنم دنیای دیگری باشد./ آلدوس هاکسلی

آدمای دنیااندازه رازهای درونشون درد میکشن

 

اینم بخاطر تمام حرفایی ک زدمو پاک کردم :

/ 2 نظر / 12 بازدید
سحر

عزیییزم، غصه نخوریا، خوووب؟! ایشاا... همه چیز درست میشه. تو زندگی از این چیزا هست، کاشکی نبود، ولی هست دیگه![نگران]

یه نفر

دونه برف اتفاقی افتاده ازچیزی ناراحتی؟؟؟؟