دونه برف مکتشف می شود!!!

جدیدا کشف کردمخیال باطل

آدم بعضی وقتا انقد غاطی پاطی (خیلیم  درست نوشتم)میکنه...  که زُل میزنه به یه گوشه از دیوار و شروع میکنه باش حرف میزنه ... قربون صدقه میره ... درد دل میکنه ... فحش میده ... داد میزنه ...اخم میکنه ... بعضی وقتام فقط نگاه می کنه!!!

خلاصه موندم چه حکمتی توشه که بعدش انقد آروم میشه!!!ابرو

قبول دارین عایا؟؟؟ یا فقط منم که خنگولم ؟؟؟متفکر

/ 4 نظر / 11 بازدید
سحر

یعنی اگه قبول داشته باشیم، مام خلیم؟! [سوال]

همسر دونه برف

عزیزم منم این کارا رو میکنم[چشمک]چه کنم مرد باید قوی باشه همونطور که همیشه میگم درد مال مرد[لبخند][لبخند] در کل تو با این که دختر ناناس منی از خیلی مردا که دیدم خیلی مردتری برا همینه که روت حساب میکنم عاشق کارای قشنگتم عاااااااااااااااااشقتم همسر نازم چه مرد چه زن انسان باید انسان باشه[گل] [بغل][قلب][گل][ماچ]

همسر دونه برف

ناقلا قرار نشد عکس منو استفاده کنی ها[چشمک][نیشخند]

یه نفر

بعله پس به خل بودنم پی بردم چه کشف باارزشی اپم