خدایا شکرت

خدایا شکرت.

4نفر تو دنیا هست که واسم خیلی عزیزن. 4 نفر که هرکدوم در جای خودشون خیلی عزیزن.

همسرم * پدرم * مادرم * خواهرم

و تو 4 تا از بهترین ها رو بهم دادی. پس من ب ازای هر نفسی که کنارشون می کشم ازت متشکرم.

بووووووووووووووووووووووووووووووسبغل

/ 1 نظر / 17 بازدید
سحر

خدایا شکرت.[ماچ][گل]